Kto sme?

Academic Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len AC UNIZA) je občianskym združením, ktorého hlavným poslaním je rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov a ostatnej verejnosti, a to vytváraním podmienok pre spoločensky vhodný spôsob trávenia voľného času so zreteľom na etické a zdravotné hľadiská vo všetkých oblastiach telesnej výchovy a športu.

Viac sa o občianskom združení (klube) dočítate v jeho Stanovách.

Aké výhody Vám členstvo v AC UINZA prinesie nájdete na stránke Členstvo v AC Uniza.

Zoznam športov

Aerobik, Aikidó, Atletika, Basketbal, Bedminton, Bouldering (športové lezenie), Cykloturistika, Džudo, Florbal, Futbal, Florbal, Hasičský šport, Indoor cycling, Karate, Kondičné posilňovanie, Ľadový hokej, Plávanie, Ricochet, Squash,  Stolný tenis, Športová gymnatiska, Športová streľba, Tae-bo, Tanečný šport, Teak Won Do, Tenis, Thajský box, Volejbal - ženy, Volejbal - muži, Zjazdové lyžovanie, Základy bojových športov, RTVŠ

Pre ďalšie informácie viď stránku Organizačná štruktúra.

Praktické informácie

V časti Športové objekty nájdete zoznam a mapu športovísk, ktoré členovia AC Uniza využívajú. V časti Kontakt nájdete podrobné kontaktné informácie.